Pracovná zdravotná služba v kategórii 1 a 2 pre celé územie Slovenska

Pracovná zdravotná služba

Pracovnú zdravotnú službu ako zdravotný dohľad pre zamestnancov definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností  v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Zamestnávateľ môže zabezpečiť zdravotný dohľad na pracovisku buď vlastným zamestnancom, ktorý je odborne spôsobilí, alebo dodávateľským spôsobom. Dohľad nad pracovnými podmienkami môžu vykonávať len verejní zdravotníci a lekári na základe oprávnenia ÚVZ SR.

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do

– 2. kategórie najmenej raz za 24 mesiacov

– 3. a 4. kategórie najmenej raz za rok

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou 

Zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika

Viac ako 600 klientov prešlo rukami nášmu špecialistovi vo verejnom zdravotníctve
0 +
Vybavenie k Vašej spokojnosti​
0 %

Pre vašu spoločnosť zabezpečíme

Pracovnú zdravotnú službu

Na mieru pre 1. a 2. kategóriu práce v rámci celého Slovenska za najlepšiu cenu s vysokou odbornosťou, ktorú pre Vás zabezpečí náš verejný zdravotník.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Potrebuje mať Vaša prevádzka vypracovaný prevádzkový poriadok a neviete ako na to?
Nechajte to na nás, s radosťou ho vypracujeme za Vás !

Jednorázový posudok o riziku s kategorizáciou prác

Nechcete sa viazať, ale potrebuje vypracovať posudok o riziku?
Sme tu pre Vás !

Poradenstvo týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby

Obráťte sa na nás v prípade, ak si neviete dať rady. Spoločne to hravo zvládneme.

Lekárničku

Chýba Vám na pracovisku lekárnička, alebo je Vaša náplň po exspirácii?
Zabezpečíme Vám kompletnú lekárničku, alebo len náplň podľa potreby.

Nech sa nachádzate kdekoľvek na slovensku, sme tu pre vás a veľmi radi vám pomôžeme

Pracovná zdravotná služba

R.D., s.r.o.

Východná 9059/3

917 01 Trnava

IČO 54 101 131

DIČ 2121567404

Evidencia v UVZSR č. PPL/2133/2022

Zodpovedný zástupca: Mgr. Róbert Duľa, MPH

Kontakt

+421 944 351 176
erde@erde.sk

Zostaňte v spojení