Naše služby

Pracovná zdravotná služba

Prostredníctvom nášho odborníka vo verejnom zdravotníctve s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdravotného dohľadu pre širokú škálu spoločností zabezpečíme zdravotný dohľad na mieru formou pracovnej zdravotnej služby, v kategórii rizika 1 a 2.

Pracovná zdravotná služba nemusí byť zložitá a časovo náročná. Vážime si čas našich  klientov a preto sa im snažíme túto povinnosť čo najviac spríjemniť a pri tom nezabrať veľa času.

Výkon pracovnej zdravotnej služby /audit pracoviska s vypracovaním odbornej dokumentácie s posúdením rizika a kategorizáciou prác / Vám vieme poskytnúť buď jednorázovo na objednávku, alebo ako periodickú službu v 12, resp. 24 mesačných cykloch – v závislosti od potreby zamestnávateľa.

Pôsobíme na území celého Slovenska ! 

Čo od nás môžete očakávať?

  • Vstupný zdravotno-hygienický audit
  • Identifikáciu faktorov práce a pracovného prostredia 
  • Posudenie zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
  • Vypracovanie písomných záznamov o posúdení zdravotných rizík spolu s kategorizáciou prác 
  • Informovanie v prípade potreby opätovného auditu a posúdenia pracovného prostredia – sledujeme Vašu cykliku
  • Sledovanie legislatívy a informovanie o zmenách

Prevádzkový poriadok

„Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení.“

Povinnosť mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok zákon ukladá len niektorým podnikateľom a len pre niektoré druhy prevádzok. Prevádzkový poriadok navrhnutý podnikateľom schvaľuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v mieste, kde sa nachádza konkrétna prevádzka. Kópiu schváleného prevádzkového poriadku musí mať podnikateľ uloženú vo svojej prevádzke a pripravenú k nahliadnutiu prípadnej kontrole z úradu verejného zdravotníctva. Taktiež, nie všetky prevádzkové poriadky je potrebné predkladať na regionálny úrad verejného zdravotníctva na schválenie.

Zákon ustanovuje pre každú prevádzku iné náležitosti prevádzkového poriadku. Táto povinnosť im vyplýva zo zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

My Vám ponúkame kompletné vypracovanie prevádzkového poriadku na mieru. Obráťte sa na nás a ušetrite čas s hľadaním náležitostí, ktoré má Váš prevádzkový poriadok obsahovať a čas strávený pri jeho vypracovaní. Vyhnite sa pokute za nesplnenie povinnosti vypracovať prevádzkový poriadok.

 

Lekárnička

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje povinnosť zamestnávateľa pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci – lekárničkami. 

Vieme Vám zabezpečiť potrebnú lekárničku pre Vaše pracovisko. Máme k dispozícii kompletné nástenné lekárničky, ako aj samostatné náplne, či skrinky na umiestnenie materiálu. Naše lekárničky a náplne sú plnené podľa normy, ktorá je vhodná predovšetkým pre pracoviská s bežnou mierou rizika úrazu, ktorá vyhovuje požiadavkám pre menšie firmy alebo organizácie s bežnou mierou rizika.

Máte záujem o naše služby?

Pracovná zdravotná služba

R.D., s.r.o.

Východná 9059/3

917 01 Trnava

IČO 54 101 131

DIČ 2121567404

Evidencia v UVZSR č. PPL/2133/2022

Zodpovedný zástupca: Mgr. Róbert Duľa

Kontakt

+421 944 351 176
erde@erde.sk

Zostaňte v spojení